Ontsteking

De ontsteking draait altijd tegen de klok in.
Dwell: 59 – 65 graden bij 500 toeren
Contactpuntafstand: 0,4 – 0,5 mm
Ontstekingsvolgorde B20A: 1-3-4-2 (linksom)

Ontstekingstijdstip (afstelling d.m.v. stroboscoop)

Motor type Aantal graden voor bovenste dode punt
B20A 21 – 23 (bij toerental 1500 en vacuumvervroeging los)
B20E 10 (bij toerental 700 tot 800)